Saeima 2016.gada 6.oktobrī ir pieņēmusi un Valsts prezidents 2016.gada 20.oktobrī ir izsludinājis Grozījumus Šķīrējtiesu likumā, kas stāsies spēkā 2016.gada 3.novembrī.

Ar grozījumiem ir paredzēts stiprināt pienākumu pastāvīgajai šķīrējtiesai būt sasniedzamai tās atrašanās vietas adresē, kā arī noteiktas tiesības Uzņēmumu reģistram lemt par pastāvīgās šķīrējtiesas izslēgšanu no šķīrējtiesu reģistra, ja pastāvīgā šķīrējtiesa neatbilst likumā noteiktajām prasībām vai nav sasniedzama tās norādītajā atrašanās vietā.

Kā jau esam norādījuši, Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa pilnībā atbilst visām Šķīrējtiesu likumā noteiktajām prasībām un ir vienmēr sasniedzama tās atrašanās vietā - Rīgā, Palasta ielā 10, 2.stāvā.