Atbilstoši Šķīrējtiesu likuma  8.panta sestās daļas prasībām, Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas dibinātājs Uzņēmumu reģistram ir iesniedzis Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu saraksta aktualitātes apliecinājumu un ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 23.02.2016. lēmumu Nr.6-26/29592 tas  pievienots šķīrējtiesas reģistrācijas lietai.