Atbilstoši Šķīrējtiesu likuma 8.panta sestajai daļai Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa š.g. 20.februārī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā  ir iesniegusi šķīrējtiesnešu saraksta aktualitātes apliecinājumu un ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 26.02.2019. lēmumu Nr.6-26/23186  tas  ir reģistrēts.