Atbilstoši Šķīrejtiesu likuma prasībām  Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa Uzņēmumu reģistram ir iesniegusi apliecinājumu tam, ka pastāvīgā šķīrējtiesa un tās šķīrējtiesnešu saraksrts atbilst likuma prasībām. Apliecinājums ar Uzņēmumu reģistra notāra 24.02.2020. lēmumu Nr.6-26/23487 ir reģistrēts.