Ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 2022.gada 21.februāra lēmumu Nr.6-26/15014 ir reģistrēts Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas sniegtais apliecinājums atbilstoši Šķīrējtiesu likuma 8.panta sestajai daļai par pastāvīgās šķīrējtiesas un tās šķīrējtiesnešu saraksta atbilstību likuma prasībām.