Kā zināms, 2016.gada 3.novembrī stājās spēkā likums "Grozījumi Šķīrējtiesu likumā", ar kuru ir paaugstinātas prasības šķīrējtiesām, tai skaitā uzlikts par pienākumu līdz 2017.gada 1.martam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegt vairākus likumā noteiktus dokumentus, kā arī apliecinājumu, ka šķīrējtiesa un tās šķīrējtiesnešu saraksts atbilst Šķīrējtiesu likuma prasībām.

Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa ir pilnībā izpildījusi likuma prasības, ir iesniegusi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā visus nepieciešamos dokumentus, kas reģistrēti ar  valsts notāra 08.02.2017. lēmumu Nr.6-26/16245.