Ievērojot Civilprocesa likuma 486.1 panta  un Pārejas noteikumu (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2014. likumu „Grozījumi Civilprocesa likumā”) prasības, kā arī ņemot vērā darba procesā pamanītās nepilnības un neprecizītātes, Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa ir izstrādājusi jaunu šķīrējtiesas reglamenta redakciju, kurā, neveicot būtiskas izmaiņas, ir izdarīti atsevišķi nepieciešamie labojumi.Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas Reglaments ir apstiprināts biedrības biedru sapulcē 2014.gada 10.jūnijā, kā arī 2014.gada 02.jūlijā reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Mūsu mājas lapas sadaļā "Reglaments" (latviešu valodā) iespējams iepazīties ar spēkā esošo Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas Reglamenta redakciju. Reglamenta teksts krievu valodā un angļu valodā pagaidām vēl ir iztrādes procesā, tādēļ lūdzam vadīties pēc Reglamenta teksta latviešu valodā.

Vēršam uzmanību, ka vienlaikus jaunā redakcijā ir apstiprināti arī  Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas Reglamenta pielikumi: pielikums Nr.1 Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu saraksts un pielikums Nr.2 Šķīrējtiesas procesa izdevumi.  Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu sarakstu ir papildinājuši vairāki cienījami zvērināti advokāti - augstas klases speciālisti. Savukārt attiecībā uz šķīrējtiesas procesa izdevumiem, ir mainīta to aprēķināšanas kārtība, par pamatu ņemot apaļas summas, kas atvieglos šķīrējtiesas procesa izdevumu aprēķināšanas procesu. To apmērs joprojām ir ievērojami zemāks nekā vispārējās jurisdikcijas tiesās maksājamo valsts nodevu apmēri.