Ņemot vērā, ka ar 2015.gada 1.janvāri stājas spēkā Šķīrējtiesu likums, Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa ir izstrādājusi jaunu, Šķīrējtiesu likumam atbilstošu šķīrējtiesas reglamenta redakciju. Reglamenta jaunā redakcija stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri. Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas Reglaments ir apstiprināts biedrības biedru sapulcē 2014.gada 10.decembrī, kā arī 2014.gada 16.decembrī reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Mūsu mājas lapas sadaļā "Reglaments" iespējams iepazīties ar jauno Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas Reglamenta redakciju.