Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas atbilstība Šķīrējtiesu likuma prasībām

2015. gada 03 marts

Izpildot Šķīrējtiesu likuma 8.panta 6.daļas prasības  Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa    Uzņēmumu reģistram apliecinājusi Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu saraksta aktualitāti un tajā iekļauto šķīrējtiesnešu atbilstību Šķīrējtiesu likuma 14.panta otrās un ceturtās daļas prasībām, un  to, ka uz viņiem nav attiecināmi Šķīrējtiesu likuma 15.pantā noteiktie ierobežojumi.

Vienlaikus Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa  atbilstoši Šķīrējtiesu likuma  Pārejas noteikumu 1.punktam ir apliecinājusi, ka Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa pilnībā atbilst Šķīrējtiesu likuma 2.panta otrajai daļas, 4. un 7.panta prasībām.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ar savu 2015.gada 26.februāra lēmumu Nr.6-26/30109 iesniegtos dokumentus atzinis par atbilstošiem normatīvo aktu prasībām,  pieņēmis un pievienojis šķīrējtiesas Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa    reģistrācijas lietai.   

Atpakaļ

Kontakti

Palasta iela 10, Rīga, Latvija
LV-1050

Tel.:
+ 371 6 722 2822
Fakss:
+ 371 6 722 4447
E-pasts:

Uzrakstīt vēstuli


Pieņemšanas laiki:

katru darba dienu no 11:00 līdz 13:00,

citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr. 67222822

Kādēļ mēs?

Izmaksas

Šķīrējtiesā tiesvedības maksas ir zemākas kā valsts nodevas valsts tiesās un nav nepieciešami izdevumi par apelācijas un kasācijas instanci.

Ātrums

Strīdi tiek risināti bez liekas vilcināšanās - laikā no apmēram 1 mēneša līdz apmēram 3 mēnešiem sarežģītākos gadījumos.

Kompetence

Plašs šķīrējtiesnešu saraksts, kurā iekļauti kompetenti augstas klases profesionāļi.