Jaunumi

2017. gada 09. februāris

Šķīrējtiesas atbilstība likuma prasībām

Kā zināms, 2016.gada 3.novembrī stājās spēkā likums "Grozījumi Šķīrējtiesu likumā", ar kuru ir paaugstinātas prasības šķīrējtiesām, tai skaitā uzlikts par pienākumu līdz 2017.gada 1.martam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegt vairākus likumā noteiktus dokumentus, kā arī apliecinājumu, ka šķīrējtiesa un tās šķīrējtiesnešu saraksts atbilst Šķīrējtiesu likuma prasībām. Rīgas Starptautiskā...

2016. gada 20. decembris

Apbalvojums kolēģim

Aivars Maldups, kurš ir arī Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis, ir apbalvots ar tieslietu sistēmas  I pakāpes Goda zīmi par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas  un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē. Apsveicam!

2016. gada 21. oktobris

Šķīrējtiesu likuma grozījumi

Saeima 2016.gada 6.oktobrī ir pieņēmusi un Valsts prezidents 2016.gada 20.oktobrī ir izsludinājis Grozījumus Šķīrējtiesu likumā, kas stāsies spēkā 2016.gada 3.novembrī. Ar grozījumiem ir paredzēts stiprināt pienākumu pastāvīgajai šķīrējtiesai būt sasniedzamai tās atrašanās vietas adresē, kā arī noteiktas tiesības Uzņēmumu reģistram lemt par pastāvīgās šķīrējtiesas izslēgšanu no šķīrējtiesu reģistra, ja...

2016. gada 24. februāris

Šķīrējtiesnešu saraksta aktualitātes apliecinājums

Atbilstoši Šķīrējtiesu likuma  8.panta sestās daļas prasībām, Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas dibinātājs Uzņēmumu reģistram ir iesniedzis Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu saraksta aktualitātes apliecinājumu un ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 23.02.2016. lēmumu Nr.6-26/29592 tas  pievienots šķīrējtiesas reģistrācijas lietai. 

2015. gada 03. marts

Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas atbilstība Šķīrējtiesu likuma prasībām

Izpildot Šķīrējtiesu likuma 8.panta 6.daļas prasības  Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa    Uzņēmumu reģistram apliecinājusi Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu saraksta aktualitāti un tajā iekļauto šķīrējtiesnešu atbilstību Šķīrējtiesu likuma 14.panta otrās un ceturtās daļas prasībām, un  to, ka uz viņiem nav attiecināmi Šķīrējtiesu likuma 15.pantā...

Kontakti

Palasta iela 10, Rīga, Latvija
LV-1050

Tel.:
+ 371 6 722 2822
Fakss:
+ 371 6 722 4447
E-pasts:

Uzrakstīt vēstuli

Pieņemšanas laiki:

katru darba dienu no 10:00 līdz 13:00,

2017.gada 3., 8. un 9.maijā pieņemšanas laiks no 9.00 līdz 11.00


citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr. 67222822

 

 

 

 

Kādēļ mēs?

Izmaksas

Šķīrējtiesā tiesvedības maksas ir zemākas kā valsts nodevas valsts tiesās un nav nepieciešami izdevumi par apelācijas un kasācijas instanci.

Ātrums

Strīdi tiek risināti bez liekas vilcināšanās - laikā no apmēram 1 mēneša līdz apmēram 3 mēnešiem sarežģītākos gadījumos.

Kompetence

Plašs šķīrējtiesnešu saraksts, kurā iekļauti kompetenti augstas klases profesionāļi.