Atsauksmes

O. Druks - Jaunzems
LR Augstākās tiesas Senāta senators

Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa, tāpat kā valsts tiesu iestādes, izšķir civiltiesiskos strīdus, un tā ir plaši atzīta. Būtiski, ka šķīrējtiesā civiltiesiskais strīds tiek izšķirts īsā laikā, salīdzinot ar ilgstošo procesu valsts tiesu iestādēs trīs instancēs. Šķīrējtiesas nolēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. Likumā nostiprinātais šķīrējtiesas procesa noslēpuma princips tiek uzskatīts par vienu no šī procesa priekšrocībām gadījumos, kad puses nevēlas publiski izpaust ziņas par to starpā radušos civiltiesisko strīdu, tā izšķiršanas gaitu un rezultātiem.

J. Rozenbergs
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents, tiesību doktors

Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa ir viena no aktīvākajām starp citām šādā veida jurisdikcijas institūcijām. Statistiskie dati liecina, ka šī šķīrējtiesa izskata vairāk civillietu nekā citas Latvijas šķīrējtiesas. Te ir arī pietiekoši augsti kvalificēts šķīrējtiesnešu sastāvs. Ar 1999.gada 1.martu stājās spēkā jaunais Civilprocesa likums, kas aizpildīja likumdošanā ilgstoši pastāvošo "robu" un mūsdienu prasībām atbilstošā līmenī noregulēja šķīrējtiesu darbību un šķīrējtiesas procesu (CPL "D"daļa). Līdz ar to ir izkliedēts pamats šaubām par to, ka šķīrējtiesā it kā nevar panākt aizskarto vai apstrīdēto tiesību pienācīgu aizstāvību un nodrošināt sprieduma piespiedu izpildi. Vēl vairāk, šķīrējtiesas procesā ir virkne priekšrocību: ātrums, kvalificētu tiesnešu izvēles iespējas, konfidencialitāte, tiesvedības valodas brīva izvēle u.c

Kontakti

Palasta iela 10, Rīga, Latvija
LV-1050

Tel.:
+ 371 6 722 2822
Fakss:
+ 371 6 722 4447
E-pasts:

Uzrakstīt vēstuli


Pieņemšanas laiki:

no otrdienas līdz ceturtdienai                                                                                                  no 10:00 līdz 12:00,

citā laikā iepriekš vienojoties
pa tālr. 67222822, 29404135 vai 29407334, vai rakstot uz e-pastu info@rsst.lv

 

 

 

 

Kādēļ mēs?

Izmaksas

Šķīrējtiesā tiesvedības maksas ir zemākas kā valsts nodevas valsts tiesās un nav nepieciešami izdevumi par apelācijas un kasācijas instanci.

Ātrums

Strīdi tiek risināti bez liekas vilcināšanās - laikā no apmēram 1 mēneša līdz apmēram 3 mēnešiem sarežģītākos gadījumos.

Kompetence

Plašs šķīrējtiesnešu saraksts, kurā iekļauti kompetenti augstas klases profesionāļi.